Těšíme se na Vás.

Nejprve si prosím přečtěte podmínky a informace k umístění do domova seniorů

Podmínky pro přijetí

 • dospělá osoba od 60 let a senioři od 65 let
 • situace osoby vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
 • osoba bydlí v Karlovarském kraji, nebo k němu má nějaký vztah.

Pokud splňujete podmínky

 1. Vyplňte formulář Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby 
  Formuláře může žadatel, nebo jím pověřená osoba, do Domova doručit osobně, poštou, e-mailem a nebo jiným prokazatelným způsobem. V případě, že je žádost doručena do Domova osobně fyzickou osobou, musí být předána touto osobou sociální pracovnici a nebo řediteli Domova. 
  Formulář naleznete ke stažení zde
 2. Nechat praktického lékaře vyplnit formulář Posudek registrujícího praktického lékaře žadatele
  Formulář naleznete ke stažení zde.
 3. Domov posoudí předložené dokumenty a informace od sociální pracovnice a rozhodne:
  • o přijetí do Domova
  • o zařazení žadatele do seznamu žadatelů - v případě obsazené kapacity Domova
  • o nepřijetí žadatele do Domova – v případě, že nesplňuje podmínky přijetí do Domova. V tomto případě není zařazen ani do seznamu žadatelů.
 4. O rozhodnutí Domova a dalším postupu bude uchazeč o službu písemně informován.

Doporučujeme návštěvu našeho Domova. Při osobní návštěvě je možné si celý Domov prohlédnout a získat důležité informace o naší službě.