Ceník služeb

se řídí vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., v platném znění platný od 1. února 2023

Ubytování

  • Cena je včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
  • Úhrada je stanovena na lůžko a je stejná ve všech typech pokojů.
  • V úhradě za ubytování je zahrnut také úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
  • Poplatky za TV a rozhlas si platí každý uživatel služby sám.
305 Kč
na den

Stravování

  • Cena je včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy
  • Celodenní strava (dieta č. 2, 3, 4, 9)
  • Strava je poskytována v rozsahu min. 4 jídel denně: snídaně, oběd, svačina, večeře. 
255 Kč
na den

Úhrada za péči

  • Úhrada za poskytování péče za kalendářní měsíc, se rovná celé výši přiznaného příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách.

Úhrada za fakultativní služby

  • Poskytování dopravy k vyřizování osobních záležitostí
  • Pokud je doprava poskytnuta více klientům najednou, hradí každý z nich poměrnou část vypočítané celkové ceny.
15 Kč
za km