Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, okres Karlovy Vary jako provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu: www.domov-pernink.cz

Struktura informací 

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení. 

Stav souladu 

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže. 

Přístupnost obsahu 

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. 

Vypracování prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 27.4.2022.

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Kontakt na provozovatele a správce obsahu: 

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, okres Karlovy Vary má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti, které jsou: vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. 

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazení těchto stránek můžete zaslat na uvedené kontaktní informace níže: 

Korespondenční adresa organizace: 

Název: Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace, okres Karlovy Vary  
Adresa, včetně PSČ: Nádražní 268, Pernink, 362 36
ID datové schránky: ak2ki4d  
E-mail: socialni@domov-pernink.cz 
E-podatelna: ekonom@domov-pernink.cz

Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 
E-mail: pristupnost@mvcr.cz 

Prohlášení provozovatele technického řešení 

Tyto internetové stránky provozuje Domov pro seniory v Perninku, p.o.. 

Správcem veškerého obsahu je Domov pro seniory v Perninku, p.o., se sídlem Nádražní 268, Pernink, 362 36. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu. Internetové stránky využívají CMS - Content Managemt Software.