Pro koho jsou služby určené

Žijí u nás ženy i muži, jednotlivci i páry.

Služba je určena
osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Věková struktura cílové skupiny

  • dospělí od 60 let
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Domov nabízí lůžko k zajištění bezodkladné péče
Toto lůžko slouží k přijetí zájemce o službu, který splňuje kritéria cílové skupiny, jeho nepříznivá situace vyžaduje bezodkladnou pomoc a délka pobytu zpravidla nepřesáhne dobu 3 měsíců. Jedná se například o tyto situace:

  • přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby,
  • dlouhodobou hospitalizaci pečující osoby,
  • úmrtí pečující osoby,
  • neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí ohrožující zdravotní stav zájemce,
  • propuštění osoby ze zdravotnického zařízení bez zajištění další péče v souvislosti s výkonem povinnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ustanovení § 92 písm. a) a krajského úřadu dle ustanovení § 93 písm. a) zákona o sociálních službách.