Domov pro seniory v Perninku, p.o.
úvodní stranaSlužby

Služby

Komu je služba určena

Žijí u nás ženy i muži, jednotlivci i páry.

Služba je určena

dospělým osobám od 60 let a dále seniorům od 65 let. Jedná se o osoby, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen zákon o sociálních službách).

Věková struktura cílové skupiny

 • dospělí od 60 let
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Komu služba není určena

Služba není určena osobám

 • které jsou soběstačné a nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby,
 • které nepatří do cílové skupiny,
 • které při využití dostupných terénních služeb mohou zůstat v domácím prostředí,
 • jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby z důvodu akutního infekčního onemocnění,
 • se smyslovými vadami ve stádiu, kdy potřebují osobní asistenci,
 • které z důvodu chronického duševního onemocnění, či pokročilé Alzheimerově chorobě vyžadují pobyt v Domově se zvláštním režimem,  
 • které jsou závislé na návykových látkách (drogy, alkohol apod.),
 • s projevy agresivity, které nejsou schopni žít v kolektivu.

Úhrady za služby

Domov pro seniory v Perninku poskytuje celoroční pobytové sociální služby za úhradu.

Rozsah poskytovaných sociálních služeb a úhradu za ně stanoví zákon, jeho prováděcí právní předpis, smlouva o poskytování sociální služby a vnitřní předpisy Domova.

Při poskytování sociální služby hradí klient úhradu za:

 1. ubytování,
 2. stravu,
 3. péči,
 4. fakultativní služby.

Sazebník úhrad najdete v : Dokumenty - Sazebník úhrad

Popis služby

Poskytujeme celoroční pobytové služby.

O obyvatele Domova pečuje 24 hodin denně kvalifikovaný personál.

Poskytované služby

Vloženo: 25. duben 2017 v 14:17

Domov má v souladu se zákonnými normami a zřizovací listinou vymezen hlavní předmět činnosti, doplňkovou činnost a fakultativní služby.

Domov je schopen naplňovat potřeby uživatelů v souladu s regionální kartou sociálních služeb pro domovy pro seniory.

Domov pro seniory v Perninku, p.o.

Nádražní 268
362 36 Pernink

Ředitel Domova
Tel.: 777 112 785
Email: reditel@domov-pernink.cz
Sociální pracovnice
Tel.: 736 650 067
Email: socialni@domov-pernink.cz
pečovatelky 24 hod.- 736 650 069
zdravotní sestry - 733 595 765
Při telefonování ze zahraničí -předvolba pro ČR : +420
› všechny kontakty

Článek v Krajských listech


Vloženo: 05.11. 2018 v 12:23 Článek v Krajských listech.
› více
› život v domově
Domov pro seniory v Perninku, p.o.
© 2014 Copyright Domov pro seniory v Perninku, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti