Domov pro seniory v Perninku, p.o.
úvodní stranaSlužbyPopis služby

Popis služby

Poskytujeme celoroční pobytové služby.

Služba je realizována na dvou, od sebe 8 km vzdálených, místech. V Perninku a v odloučeném pracovišti v Nejdku.

O obyvatele Domova pečuje 24 hodin denně kvalifikovaný personál.

Ubytování - uživatelé naší služby bydlí v jednolůžkových, nebo dvoulůžkových pokojích.

Snahou zaměstnanců Domova je, aby si každý z klientů svůj pokoj vybavil vlastními drobnými předměty tak, aby se v pokoji cítil co nejlépe.

Našim klientům poskytujeme v rámci péče podporu při poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Celodenní stravování zajišťujeme pro klienty v Perninku ve vlastní kuchyni. Pro klienty v Nejdku je strava nakupována.

Vedle sociálních služeb obyvatelům Domova zajišťujeme ošetřovatelskou péči prostřednictvím vlastních zaměstnanců – zdravotních sester, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání a zdravotní výkony poskytují na základě ordinace lékaře.

Domov má vybavenou ordinaci a ošetřovnu. Zdravotní péči poskytuje praktický lékař ve stanovených ordinačních hodinách. Do Domova dochází také lékaři – specialisté. Nabízíme klientům také perličkovou lázeň a biolampu.

O vyplnění a zpestření volného času se stará nepedagogický pracovník, který zajišťuje různé aktivity v prostorách domova i mimo něj. Zajišťujeme společenské a kulturní akce v domově a v blízkém regionu, individuální a skupinové pohybové aktivity, pravidelné hobby aktivity a také pravidelné kratší vyjížďky do okolí za různými účely.

Domov dále nabízí uživatelům služby arteterapii, muzikoterapii a ergoterapii.

 

 

Nabídka terapií v domově

Arteterapie

Arteterapii využíváme pomocí výtvarného vyjádření a poslechu hudby. Klientům napomáhá k uvolnění, svobodnému vyjádření, sebepoznání, zvládání stresu a psychických onemocnění, překonávání nejistoty, obav a strachu. Ulehčuje životní změny a životní krize a náročné životní situace a podporuje rozvoj osobnosti.

Muzikoterapie

Muzikoterapii využíváme k vnitřnímu klidu poslechem hudby, rytmu, melodie a zvuku. Klientům hudba napomáhá uzdravovat se a vyjadřovat své prožívání nebo rozvíjet svůj potenciál, ke sdílení pocitů a emocí a překonání nejrůznějších obtíží.

Ergoterapie

Terapie se zaměřuje na nácvik jemné a hrubé motoriky horních končetin, podporu soběstačnosti a sebeobsluhy. Klientům pomáhá udržet dovednosti, které potřebují při každodenních činnostech. Ergoterapie pomáhá integrovat klienty s postižením do společnosti, pomáhá aktivizovat jejich síly a dovednosti a posiluje sebevědomí. Ergoterapii provádíme individuálně formou různých her a činností. 

Nabídka pravidelných hobby a aktivit

 

Pondělí

Zpívání a písničky na přání

Od 10:00 do 11:15 na aktivizační dílně v 1. patře.

Rukodělné práce

Šití, vyšívání, háčkování, pletení

Od 13:00 do 15:00 v 1.patře na aktivizační dílně.

 

Úterý

Muzikoterapie

Od 10:00 do 11:00 v 2. patře ve společenské místnosti

Kroužek vaření

Od 13:00 do 15:00 v 1. patře na aktivizační dílně.

 

Středa

Předčítání knih a cvičení paměti

Od 10:00 do 11:15 v 1. patře na aktivizační dílně.

Kroužek PC a Senior

Od 13:00 do 15:00

 

Čtvrtek

Kreativní dílna

Od 9:30 do 11:15 v 1. patře na aktivizační dílně.

Arteterapie

Kreslení, malování, koláž a uvolňovací terapie

Od 13:00 do 14:00 v 1. patře na aktivizační dílně.

 

Pátek

Společenské hry

Od 10:00 do 11:15 na aktivizační dílně v 1. patře.

Rukodělné práce

Šití, vyšívání, háčkování, pletení

Od 13:00 do 15:00 v 1. patře na aktivizační dílně.

 

 

Domov pro seniory v Perninku, p.o.

Nádražní 268
362 36 Pernink

Ředitel Domova
Tel.: 777 112 785
Email: reditel@domov-pernink.cz
Sociální pracovnice                                                  (všední dny od 8 do 16 hod.)
Tel.: 736 650 067
Email: socialni@domov-pernink.cz
Pečovatelky 24 hod.               Pernink - 702 210 206                      Nejdek736 650 069, 733 595 768
Zdravotní sestry:                    Pernink - 733 595 765                        Nejdek - 722 984 004
Při telefonování ze zahraničí -předvolba pro ČR : +420
› všechny kontakty

Náš domov - aktuální vydání


Vloženo: 05.05. 2021 v 09:21 Náš domov - aktuální vydání
› více
› život v domově
Domov pro seniory v Perninku, p.o.
© 2014 Copyright Domov pro seniory v Perninku, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti