Domov pro seniory v Perninku, p.o.
├║vodn├ş strana ›› Slu┼żby

Popis slu┼żby

Poskytujeme celoro─Źní pobytové slu┼żby.

O obyvatele Domova pe─Źuje 24 hodin denn─Ť kvalifikovaný personál.

Ubytování - u┼żivatelé naší slu┼żby bydlí v jednol┼»┼żkových, nebo dvoul┼»┼żkových pokojích. K 31. 12. 2016 bylo v Domov─Ť 32 pokoj┼», z toho 10 pokoj┼» jednol┼»┼żkových.

Snahou zam─Ťstnanc┼» Domova je, aby si ka┼żdý z klient┼» sv┼»j pokoj vybavil vlastními drobnými p┼Öedm─Ťty tak, aby se v pokoji cítil co nejlépe.

Našim klient┼»m poskytujeme v rámci pé─Źe podporu p┼Öi poskytnutí stravy, pomoc p┼Öi zvládání b─Ť┼żných úkon┼» pé─Źe o vlastní osobu, pomoc p┼Öi osobní hygien─Ť nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, aktiviza─Źní ─Źinnosti, zprost┼Öedkování kontaktu se spole─Źenským prost┼Öedím, sociáln─Ť terapeutické ─Źinnosti, pomoc p┼Öi uplat┼łování práv, oprávn─Ťných zájm┼» a p┼Öi obstarávání osobních zále┼żitostí.

Celodenní stravování zajiš┼ąujeme ve vlastní kuchyni. Samoz┼Öejmostí je i dietní strava.

Vedle sociálních slu┼żeb obyvatel┼»m Domova zajiš┼ąujeme ošet┼Öovatelskou pé─Źi prost┼Öednictvím vlastních zam─Ťstnanc┼» – zdravotních sester, které mají odbornou zp┼»sobilost k výkonu zdravotnického povolání a zdravotní výkony poskytují na základ─Ť ordinace léka┼Öe.

Domov má vybavenou ordinaci a ošet┼Öovnu. Zdravotní pé─Źi poskytuje praktický léka┼Ö min. 3x  týdn─Ť ve stanovených ordina─Źních hodinách. Do Domova dochází také léka┼Öi – specialisté.

O vypln─Ťní a zpest┼Öení volného ─Źasu se stará nepedagogický pracovník, který zajiš┼ąuje r┼»zné aktivity v prostorách domova i mimo n─Ťj (nap┼Ö. výlety do blízkých m─Ťst na nákupy a za kulturou).

Domov pro seniory v Perninku, p.o.

Nádra┼żní 268
362 36 Pernink

┼śeditel Domova
Tel.: 777 112 785
Email: reditel@domov-pernink.cz
Sociální pracovnice
Tel.: 736 650 067
Email: socialni@domov-pernink.cz
pe─Źovatelky 24 hod.- 736 650 069
zdravotní sestry - 733 595 765
P┼Öi telefonování ze zahrani─Źí -p┼Öedvolba pro ─îR : +420
› v┼íechny kontakty

Leden 2019


Vlo┼żeno: 31.01. 2019 v 13:21 Uskute─Źn─Ťné akce za m─Ťsíc leden a plánované na m─Ťsíc únor 2019
› v├şce
› ┼żivot v domov─Ť
Domov pro seniory v Perninku, p.o.
© 2014 Copyright Domov pro seniory v Perninku, p.o. - Tvorba str├ínek Petr Peti