Domov pro seniory v Perninku, p.o.
úvodní strana ›› Základní informace

Rozvoj Domova

Domov se skládá ze dvou vzájemně propojených zděných jednopatrových objektů. Obě budovy procházejí postupně od roku 1999 rozsáhlou rekonstrukcí, která zahrnuje i modernizaci celého interiéru.

Budovy byly zatepleny, mají nová plastová okna, nové vchodové dveře a novou fasádu. Byl zprovozněn provozní výtah a nová plynová kotelna. Uživatelům je k dispozici nové sociální zázemí s výškově nastavitelnými vanami a multifunkčními koupelnovými zdvíhacími křesly a lehátky, která umožní zajištění osobní hygieny uživatelům se sníženou pohyblivostí. Byla provedena úprava  vstupních prostor. Vstupní prostory doplnila nová zdvihací plošina pro imobilní klienty. Zcela nově bylo zřízeno pracoviště pro obslužný personál a ordinace praktického lékaře ordinujícího v Domově. Tím se ale postupná modernizace Domova nezastavila.

Domov pro seniory v Perninku, p.o. v roce 2015 realizoval projekt s názvem „Domov pro seniory v Perninku. Stavební úpravy – Úprava přízemí pavilonu B – 6 pokojů“. V rámci tohoto projektu byla provedena modernizace stávajících šesti pokojů v přízemí našeho zařízení.  Prostory pokojů byly upraveny do moderní podoby a dovybaveny novým nábytkem.

Hlavní investiční akcí v roce 2016 byla akce s názvem „Domov pro seniory v Perninku, Stavební úpravy – Vestavba lůžkového evakuačního výtahu, změna v užívání části stavby 3 určených místností.“

Na začátku roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce a v dubnu byly zahájeny stavební práce.

Práce probíhaly za plného provozu Domova pro seniory. Postupně došlo k vybudování nové výtahové šachty, k montáži technologie výtahu a následně k provedení stavebních úprav v okolí výtahu. Výtah propojil všechna patra obou budov Domova a vyřešil tak kompletní bezbariérovost objektu. Imobilním nebo částečně mobilním uživatelům služby usnadňuje jejich běžný pohyb po budově a také případnou evakuaci objektu. Výtah výrazně vylepšuje také logistiku pracovních procesů.

Celá akce byla dokončena v září a dne 26.9.2016 byla předána Domovu pro seniory v Perninku.

Po dokončení akce následovaly návazné práce. Např. zaškolení klientů pro používání nového výtahu. Vytvoření a instalace nového orientačního systému. Vytvoření nových požárních směrnic v návaznosti na změnu únikových cest vč. nového proškolení zaměstnanců apod. Přestavěn a nově vybaven byl také nově vytvořený odpočinkový prostor pro klienty v prvním patře.

 

Domov pro seniory v Perninku, p.o.

Nádražní 268
362 36 Pernink

Ředitel Domova
Tel.: 777 112 785
Email: reditel@domov-pernink.cz
Sociální pracovnice
Tel.: 736 650 067
Email: socialni@domov-pernink.cz
pečovatelky 24 hod.- 736 650 069
zdravotní sestry - 733 595 765
Při telefonování ze zahraničí -předvolba pro ČR : +420
› všechny kontakty

Leden 2019


Vloženo: 31.01. 2019 v 13:21 Uskutečněné akce za měsíc leden a plánované na měsíc únor 2019
› více
› život v domově
Domov pro seniory v Perninku, p.o.
© 2014 Copyright Domov pro seniory v Perninku, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti