Domov pro seniory v Perninku, p.o.
úvodní strana ›› Základní informace

Informace - COVID 19

› dokument/y

Dne 16.12.2020

Upřesnění návštěv.

Z důvodu zavedení bezplatného plošného testování občanů ČR náš domov od středy, 23.12.2020 testy neprovádí !!

Test si prosím zajistěte sami a do domova při návštěvě doneste potvrzení o tom, že jste absolvovali test s negativním výsledkem. Test nesmí být starší více než 48 hod.

Informace o odběrných místech a postupu při objednání testování naleznete ZDE   

Informace Karlovarské krajské nemocnice k testování naleznete ZDE

Návštěvy dne 24.12.2020 jsou v domově povoleny v dopoledních hodinách na základě předchozího objednání na tel. č. 736 650 067 (u sociální pracovnice).

Návštěvní hodiny v ostatních dnech do konce letošního roku zůstávají v platnosti, tzn.:

ÚTERÝ a ČTVRTEK                 od 13:30 do 17:00 hod. 

NEDĚLE                                od 13:30 do 16:00 hod.

Stále platí nutnost návštěvu telefonicky objednat.

Pro návštěvy stále platí všechna opatření viz. níže.

Bc. A.Hlušek, ředitel  zařízení

 


Dne 3.12.2020

Informace k možnosti návštěv v domově.

Vláda ČR nařízením ze dne 30.11.2020 ZAKAZUJE s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,

b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;

Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Nařízení vlády naleznete ZDE

DESATERO k  návštěvám vydané MPSV naleznete ZDE

V souladu s tímto nařízením vlády ČR vydávám Opatření ředitele Domova č.3/2020, kterým stanovuji podmínky pro návštěvy klientů Domova pro seniory v Perninku, p.o. (dále jen „domov“),

Celé opatření ředitele domova č.3/2020 naleznete ZDE

Hlavní zásady pro návštěvy v domově:

 • První návštěvy jsou povoleny od neděle 6.12.2020.
 • Pro návštěvy jsou stanoveny návštěvní hodiny:

ÚTERÝ a ČTVRTEK                 od 13:30 do 17:00 hod.  

NEDĚLE                                  od 13:30 do 16:00 hod.

 • Návštěvu je NUTNÉ předem zarezervovat ve všední dny v čase od 11 do 12 hod.na tel č. 736 650 067 (u sociální pracovnice)
 • Přijít na návštěvu k jednomu klientovi mohou ve stejném čase nejvýše dvě osoby.
 • Návštěva může probíhat max. 30 minut.
 • Každý návštěvník domova je povinen:
  • podrobit se v domově před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, nebo
  • doložit písemně nebo zprávou SMS v mobilním telefonu, že absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • doložit písemným potvrzením od praktického lékaře, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19 (originál, nebo ověřená kopie).
 • informace o odběrných místech je dostupná na úvodní stránce webových stránek Karlovarského kraje (prostřední záložka „Aktuálně“ - „ODBĚROVÁ MÍSTA V KARLOVARSKÉM KRAJI“ – odběrová místa pro samoplátce):​ http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx
 • Provedení POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přímo v našem domově je možné pouze ve všední dny v době návštěv. O víkendu náš domov testy z provozních důvodů neprovádí!!. Děti do 15ti let v zařízení netestujeme !!
 • Případný POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 provede zdravotnický pracovník domova ve vestibulu domova.
 • Každý návštěvník je povinen používat VLASTNÍ osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, (lze zakoupit v lékárnách). Ve výjimečných případech může domov respirátor poskytnout.
 • Všichni účastníci návštěvy musí mít po celou dobu nasazeny ochranné pomůcky !!!
 • V rámci návštěvy je možné klientům přivézt balíček. Předávané věci musí být vždy zabalené, v případě potravin musí být balení originální od výrobce. Balíček přebere vždy pracovník domova – nikdy klient !!

 

Jsem velmi rád, že jsou návštěvy opět umožněny. Nicméně dodržení všech zákonných podmínek pro umožnění návštěv a zároveň poskytování péče našim klientům je opravdu velmi náročné a komplikované. Prosím tedy o pochopení, proč jsem stanovil tato pravidla a o jejich dodržování.

 

Na závěr ještě poznámka k možnosti návštěvy klienta o Vánocích v rodině mimo domov. Bohužel je zatím stále platný zákaz opuštění domova klientem. V současné době jedná Asociace poskytovatelů ČR s MPSV a MZ o možnosti změny tohoto zákazu.

 

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel DPS v Perninku, p.o.

 


Dne 13.5.2020

Dne 11.5.2020 proběhlo další plošné testování zaměstnanců domova. Situace se nezměnila. K dnešnímu dni nikdo z klientů ani zaměstnanců domova neonemocněl, ani není v karanténě v souvislosti s nemocí Covid-19. Poskytování péče v domově stále probíhá bez omezení, směny máme plně obsazené.

Ve spolupráci s SDH Ostrov byly 12.5.2020 opakovaně vydezinfikovány všechny společné prostory v našem domově.

MPSV na svých stránkách zveřejnilo plán rozvolňování v sociálních službách: 

Dle tohoto plánu se počítá s ukončením zákazu návštěv ve zdravotnických i sociálních zařízeních k datu 25.5.2020. 

Další postup zeřejníme s předstihem na našich stránkách na základě dalších informací z MPSV.  

Bc. A. Hlušek, ředitel domova


Dne 7.5.2020

V souvislosti s nařízením ministerstva zdravotnictví, kterým byl v pobytových zařízeních sociálních služeb vyhlášen zákaz návštěv z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým coronavirem SARS-CoV-2, vydávám toto opatření, kterým se upravuje možnost distančního sociálního kontaktu klienta s rodinou (tzn. s odstupem, bez vstupu rodiny do zařízení) a možnost předávání balíčků (potraviny, oblečení, drogerie apod.) klientům Domova pro seniory v Perninku, p.o. (dále jen „domov“).

Postup:

 • Koordinaci distanční návštěvy zajistí vedoucí úseku sociální péče domova.
 • Distanční návštěvu sjedná rodinný příslušník telefonicky předem s vedoucím úseku sociální péče na tel. č. 733 595 766 - Michaela Ogola. Tzn. kdy a v kolik hodin se tato návštěva uskuteční.
 • Návštěva bude probíhat tak, že rodinný příslušník bude pod vyhrazeným oknem domova. Vzdálenost min. 2 metry je garantována dispozicí oken v budově. Všichni účastníci návštěvy musí mít po celou dobu nasazenu roušku či ochranný štít. Fyzický kontakt není možný!
 • V rámci distanční návštěvy je možné klientům přivézt balíček. Předávané věci musí být vždy zabalené, v případě potravin musí být balení originální od výrobce.
 • Při předávání balíčku musí rodinný příslušník zazvonit na zvonek u vstupu do domova a vyčkat na pracovníka domova. Balíček přebere vždy pracovník domova – nikdy klient !!
 • Pracovník domova, který balíček převezme, provede ve vestibulu domova jeho dezinfekci a následně jej předá klientovi.

Toto opatření vchází v platnost s účinností od 9. 5. 2020 a platí do doby platnosti zákazu návštěv v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Bc. A. Hlušek, ředitel domova


Dne 21.4.2020

Děkujeme všem, kdo nám pomáháte. smiley

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří nám nezištně pomohli situaci spojenou s nouzovým stavem vyhlášeným v souvislosti s koronavirovou infekcí zvládnout. Také díky Vám máme dostatek roušek, ochranných štítů, respirátorů, rukavic, dezinfekce ale třeba i kávy a minerálních vod pro klienty.

Dík patří nejenom níže uvedeným, ale i těm, kteří nám pomáhali bez uvedení svého jména a také těm, které jsme si možná nestihli v rámci všech mimořádných opatření poznamenat.

Oblastní spolek Český Červený Kříž Karlovy Vary, obec Pernink, Město Horní Blatná, obec Stružná, pan Stehlík, pan Janča, pan Mašlanka, paní Dvořáčková, paní Klímová, paní Bicanová, paní Kudelová, maminky z Božího Daru, paní Holubová, Mateřská škola – paní Hašková, Mateřská škola Kyselka, pan Pazdiora, pan Chyba, pan Melichar, paní Dvořáková, paní Michalcová, paní Jůnková, pan Martínek, pan Müller, paní Rožcová, paní Štemberová, paní Uhlíková, paní Slavíčková, SK Slavia Praha – mládež, studentky SZŠ v K.Varech, Bohemia porcelán 1987, EP holding, a.s., APSS ČR, Tchibo, Bohemia Healing Marienbad Waters a.s. .......

Bc. A. Hlušek, ředitel domova


Dne 21.4.2020

Situace v domově se nezměnila. K dnešnímu dni nikdo z klientů ani zaměstnanců domova neonemocněl, ani není v karanténě v souvislosti s nemocí Covid-19. Poskytování péče v domově stále probíhá bez omezení, směny máme plně obsazené.

Ve spolupráci s SDH Ostrov byly dnes  vydezinfikovány všechny společné prostory v našem domově. yes


Dne 11.4.2020

Tak dobrá zpráva smiley. Dnes, v sobotu 11.4.2020 byli na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19 testováni všichni ostatní zaměstnanci našeho domova a všechny testy byly s negativním výsledkem.

Rád bych tímto poděkoval všem zaměstnancům domova, že se k testování dostavili ze dne na den, bez ohledu na Velikonoční svátky, sobotu a vzdálenost z místa, kde zrovna pobývali yesJsem si vědom, že všichni zaměstnanci domova jsou na sebe při dodržování všech protiepidemiologických opatřeních přísnější než jejich okolí a také se často více omezují. Velmi si tohoto přístupu vážím.

Poděkování patří také MUDr. J.Pazdiorovi z Perninku a naší vedoucí setře B.Lackové, kteří testování zaměstnanců ve svém volném čase prováděli.

Přeji všem hezké Velikonoční svátky a doufám, že klidnější zítřky smiley.

Bc. A. Hlušek, ředitel domova

 


Dne 10.4.2020

Jistě jste v médiích zaznamenali, že bylo Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9.dubna 2020 poskytovatelům sociálních služeb nařízeno zajistit pravidelné vyšetřování všech  zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Poskytovatel sociálních služeb dále zajistí vyšetření svých zaměstnanců každých 14 dnů.

Dnes, 10.4.2020 obdrželo naše zařízení od Karlovarského kraje testy a okamžitě jsme začali s testováním. Zatím bylo otestováno 16 zaměstnanců, všechny testy byly s negativním výsledkem. Testování ostatních zaměstnanců bude probíhat zítra, v sobotu dne 11.4.2020.


Dne 6.4.2020

Vzhledem k blížícím se Velikonočním svátkům jsme pro věřící klienty našeho domova domluvili s P. Mgr. Markem Bonaventurou Hricem z Římskokatolické církve Ostrov, který za našimi klienty za normálních okolností jezdí, individuální Pastorační rozhovory formou videohovorů. Tyto videohovory budou probíhat i po skončení Velikonoc, a to pravidelně jednou týdně.


Dne 4.4.2020

Hlavní opatření domova provedená v souladu s nařízeními a doporučeními státních organů v souvislosti s epidemií COVID-19

Časová osa – březen 2020

4.3.      V domově vyhlášen zákaz návštěv (všech, vč. pracovních) na základě doporučení rady KU KK. Následně dne 9.3.2020 vyhlášen Ministerstvem zdravotnictví ČR celoplošný zákaz návštěv.

4.3.      Zaměstnanci se situací seznámení na poradě všech zaměstnanců domova. Pro informovanost zaměstnanců i klientů je ve vestibulu domova zřízena samostatná informační tabule.

4.3.      Zrušeny návštěvy akcí klienty a akce v domově vč. pedikúry, manikúry, bohoslužeb apod.

6.3.      Dle doporučení hlavní hygieničky ČR vypracován normativ ochranných pomůcek.              

10.3.    Stanoven „Krizový štáb domova“. 

12.3.    Vydán Epidemiologický plán při výskytu nemoci COVID 19.

13.3.    Schválen „Krizový plán“. Plán je rozpracován na „přípravnou fázi“ a na „realizační fázi“.

13.3.    Rušena vyšetření u odborných lékařů, pokud nejde o akutní záležitost. Pozastavena sociální šetření.

16.3.    Zřízení samostatného telefonního čísla pro komunikaci klientů s rodinami.

17.3.    Vládou ČR nařízen zákaz vycházení klientů z areálu domova. Pro pohyb našich klientů venku je vymezen prostor na zahradě domova.

17.3.    Pro všechny zaměstnance platí povinnost nechat si preventivně změřit teplotu zdravotním personálem. Měření provádí zdravotní sestra ve vestibulu.

18.3.    Technicky zajištěna práce 5-ti zaměstnanců z domova.

18.3.    Domov dostatečně vybaven dezinfekcí a ochrannými pomůckami vč. ochranných obleků a brýlí.

19.3.    Dokončena příprava na případnou izolaci domova. Vytvořeny dva týmy po 14-ti lidech. Zaměstnanci informováni s tím, co a jak je v domově připraveno a co si mají vzít s sebou. Připraveny nocležny, hygienické zázemí a místnost pro odpočinek zaměstnanců.

20.3.    Zcela zrušeny společné aktivity klientů v domově.

25.3.    Určen pokoj, kde by klienti absolvovali 14denní karanténu po návratu ze zdravotnického zařízení. Určen izolační pokoj, kde by případně infikovaní klienti nebo zaměstnanci vyčkali odvozu do nemocnice.

26.3.    Přijata opatření tak, aby s klienty přicházela do kontaktu pouze přímá péče.

28.3.    Strava všem klientům vydávána na pokojích.

28.3.    Zaveden systém bezkontaktního předávání stravy – zaměstnanci péče a kuchyně se nepotkávají. Zaveden bezkontaktní systém předávání prádla – zaměstnanci péče a prádelny se nepotkávají.

30.3.    Připraveny prostory, se kterými počítáme při případném výskytu nemoci Covid 19. Ve vyčleněných prostorech máme 6 lůžek. V případě potřeby lze kapacitu prostoru zvýšit až na 10.

 

           K 31.3.2020 nikdo z klientů ani z personálu nemocí COVID-19 neonemocněl a ani nebyl v karanténě.

  Zpracoval: Bc. A. Hlušek, ředitel domova


Dne 31.3.2020

Aktuální informace pro veřejnost k 31.3.2020:

Situace v domově se zatím nezměnila. K dnešnímu dni nikdo z klientů ani zaměstnanců domova neonemocněl, ani není v karanténě v souvislosti s nemocí Covid 19. Poskytování péče v domově stále probíhá bez omezení, směny máme plně obsazené. Provoz přímé péče je zcela oddělen od ostatních technických provozů (stravování, prádelna). Předávání stravy a prádla přímé péči probíhá bez vzájemného kontaktu zaměstnanců jednotlivých provozů. Strava je klientům podávána přímo na jejich pokojích. 

Probíhá neustále doplňování domova ochrannými pomůckami. K dnešnímu dni je domov relativně dobře zásoben. Mimo respirátorů třídy 3 máme vše pro běžný provoz i pro případ výskytu nemoci COVID 19. Vše co přijde do domova pečlivě dezinfikujeme. Máme připraven krizový a epidemiologický plán a pro případ výskytu či podezření na nemoc COVID 19 v domově, máme připraveno řešení pro izolaci těchto klientů. 

Děkujeme všem, kdo nám pomáháte.

 

Dne 23.3.2020


Aktuální informace pro veřejnost k 23.3.2020:

K dnešnímu dni nikdo z klientů ani zaměstnanců domova neonemocněl, ani není v karnténě v souvislosti s nemocí Covid 19. Poskytování péče v domově stále probíhá bez omezení, směny máme plně obsazené. Klientům je zpřístupněna část zahrady v rámci našeho areálu.

Všem, kdo nám pomáhají šitím roušek, či s podporou klientů po telefonu moc děkujeme.

A.Hlušek, ředitel domova


dne 17.3.2020

Komunikace s klienty našeho domova:

Domov zajistil pro rodiny a známé našich klientů samostatnou linku pro komunikaci s klienty a vyčlenil pracovníka, který bude komunikaci zprostředkovávat.

Na této lince je od středy, 17. 3. 2020 možné uskutečnit telefonický hovor nebo videohovor přes WhatsApp.

Telefonní číslo:

607 040 242

Doba provozu linky pro komunikaci s klienty:

Pondělí:       14:00 – 17:00 hod.

Úterý:             9:00 – 11:00 hod.

Středa:         14:00 – 17:00 hod.

Pátek:              9:00 – 11:00 hod.

Upozorňujeme, že ve stanovený čas může být linka obsazena. Domluvte si proto raději hovor předem. Pro sjednání času hovoru s klientem použijte stejné telefonní číslo v pracovní dny od 7:00 do 8:00 hod. nebo od 13:00 do 14:00 hod.dne 16.3.2020

S okamžitou platností platí zákaz nošení "balíčků" a potravin do domova !! 

Důvodem opatření je snaha zabránit zanesení infekce do zařízení.

Klienti jsou jak jídlem, tak pitím dostatečně zásobeni.

Děkuji za pochopení.

A.Hlušek, ředitel domova


dne 14.3.2020

Informace pro veřejnost:

 • nikdo z klientů ani zaměstnanců domova neonemocněl, ani není v karnténě v souvislosti s nemocí Covid 19,
 • poskytování péče v domově probíhá bez omezení,
 • monitorujeme situaci, sledujeme informace, jsme ve spojení s naším zřizovatelem,
 • máme zpracován soubor preventivních opatření a podle nich postupujeme,
 • pro případ karantény máme zpracovaný krizový a epidemiologický plán, připravujeme plán personálního zabezpečení domova.

Kontaktní osoby pro podávání informací:

 • Obecné informace o provozu domova:

Bc. Alfréd Hlušek, ředitel domova tel. 777 112 785

 • Informace o klientech:

Bc. Jana Bačinová, sociální pracovník, tel. 736 650 067

Hodiny, v nichž jsou dotazy zodpovídány: Po-PA, 8:00 – 15:00 hod.


dne 10.3.2020

Na základě níže uvedeného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 je v Domově pro seniory v Perninku, p.o. nařízen

Z Á K A Z  N Á V Š T Ě V   do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR k zákazu návštěv: zde

 

Přiložený dokument/y

opatření č.3/2020 Stáhnout zdeopatření č.3/2020
Název dokumentu › opatreni COVID-19 - navstevy_12_2020.pdf / Velikost: 0 B
MPSV desatero pro návštěvy Stáhnout zdeMPSV desatero pro návštěvy
Název dokumentu › 1 Desatero pro návštěvy.pdf / Velikost: 0 B

Domov pro seniory v Perninku, p.o.

Nádražní 268
362 36 Pernink

Ředitel Domova
Tel.: 777 112 785
Email: reditel@domov-pernink.cz
Sociální pracovnice                                                  (všední dny od 8 do 16 hod.)
Tel.: 736 650 067
Email: socialni@domov-pernink.cz
pečovatelky 24 hod.- 736 650 069
zdravotní sestry - 733 595 765
Při telefonování ze zahraničí -předvolba pro ČR : +420
› všechny kontakty

Zde naleznete nová, i předchozí vydání.


Vloženo: 28.02. 2019 v 14:28
› více
› život v domově Žádný příspěvek ...
Domov pro seniory v Perninku, p.o.
© 2014 Copyright Domov pro seniory v Perninku, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti