Domov pro seniory v Perninku, p.o.

Vítejte na stránkách Domova pro seniory v Perninku.

Domov je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Je umístěn v krásné horské přírodě, v obci Pernink, vzdálené cca 25 km od Karlových Varů. Nachází se v klidné části obce a budovu Domova obklopuje vlastní rozlehlá zahrada.

AKTUALNÍ INFORMACE:

V letošním roce máme v plánu především rozsáhlou úpravu zahrady, která k areálu domova patří a z velké části nebyla, vzhledem ke svému neutěšenému stavu, dlouhodobě využívána. Domov se této problematice věnuje několik let. Nechali jsme zpracovat dendrologickou studii a následný projekt. Vše bylo průběžně konzultováno s odborníky, obcí, příslušnými úřady a zřizovatelem.

ÚPRAVA ZAHRADY ZAČÍNÁ DNE 16. 4. 2018

Zahrada byla vybudována před mnoha desítkami let. Skládá se z části, která je ve stráni a z menší části, která je na rovině. Úprava se bude týkat především části ve svahu. V současné době je stráň s porostem převažujících jehličnatých stromů dlouhodobě neudržovaná a je téměř nepřístupná. V dolní části zahrady roste množství již přerostlých jehličnanů. Na celé ploše stráně se rozrůstají náletové křoviny, které vytěsňují původně vysazené okrasné keře. Přerostlé stromy jsou navrženy k odstranění a spolu s nimi i další stromy, které jsou poškozené a prosychající. Základním problémem pro lepší využití zahrady jsou několik desítek let neudržované cesty ve svahu.

Celá nová koncepce umožňuje snadnou průchodnost svahem po okružní cestě vedené po vrstevnicích. Na cestě budou umístěny nové lavičky k odpočinku. Mimo praktické využití zahrady ze strany klientů domova budou mít úpravy pozitivní dopad také na stav porostů dřevin a dojde tak k posílení ekologické stability území.

Stručně:

Příprava cca 3 roky:

Projednáno s KÚ KK – sociální odbor a odbor majetku, odbor životního prostředí na OÚ v Ostrově, obec Pernink, znalec - dendrolog

Zpracován znalecký posudek ze dne 14.1.2017.

Zpracována studie koncepce následných vegetačních úprav leden 2017.

Schválení:

Souhlas s kácením radou kraje (jedná se o majetek kraje) usnesením č. RK 1112/09/017

Rozhodnutí OU v Perninku o povolení kácení ze dne 31.10.2017 (povolení platí i mimo vegetační období)


Domov pro seniory v Perninku, p.o. obdržel v roce 2018 provozní příspěvek z dotace od svého zřizovatele, Karlovarského kraje.


Karlovarský kraj                               zivy_kraj_logo.JPG

            http://www.kr-karlovarsky.cz                                   http://www.zivykraj.cz

Domov pro seniory v Perninku, p.o.

Nádražní 268
362 36 Pernink

Ředitel Domova
Tel.: 777 112 785
Email: reditel@domov-pernink.cz
Sociální pracovnice
Tel.: 736 650 067
Email: socialni@domov-pernink.cz
pečovatelky 24 hod.- 736 650 069
zdravotní sestry - 733 595 765
Při telefonování ze zahraničí -předvolba pro ČR : +420
› všechny kontakty

Duben 2018


Vloženo: 02.05. 2018 v 14:39 Uskutečněné akce v měsíci duben 2018​ a plánované na měsíc květen 2018
› více
› život v domově
Domov pro seniory v Perninku, p.o.
© 2014 Copyright Domov pro seniory v Perninku, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti